Thứ Bảy, 23 tháng 2, 2013

Bài thơ về cây Đông y

                    
Cây to, cây nhỏ cũng cây
Đều có gốc, rễ, thân cây, lá, cành
Đất màu mỡ cây lá xanh
Thiếu nắng, thiếu nước …lá cành héo hon
Úa vàng lá rụng, cây tàn
Bởi nước, bởi đất hay do côn trùng?
Muốn cây xanh tốt phải lùng
Nguyên nhân gây bệnh chứ đừng phí công
Đông y học rất dài dòng
Học hoài, học mãi vẫn không thấy gì
Nắm cho được gốc mà suy
Một bệnh chữa đước, mười thì luận ra
Lập CÂY ĐÔNG Y trong nhà
Nhìn cây suy luận sẽ ra mọi đường
Gốc có năm rễ tỏa phương
Để nuôi cây lớn bình thường tốt tươi
Còn về góc độ con người
Năm cái rễ ấy ví như thuốc thần
“Tân dịch, Tinh, Huyết, Khí, Thần”
Hư suy đi một gây phần bệnh to
Ngoại tà lắm mối phải lo
Chính khí có một ắt là phải vuông
Chính khí đầy đủ bình thường
Con người khỏe mạnh, vui thường hát ca
ĐÔNG Y cành lá đầy hoa
Cành là Tạng phủ cũng là đường kinh
Lá là Ngũ hành khắc sinh
Lại còn đối lập nên thành Âm dương
Thân cây Nhâm – Đốc tựa nương
Đông, tây nắng ấm, mưa tuôn mặc lòng
Cho dù có bị dài dòng
Cũng xin viết tiếp mấy dòng thêm sau
Dạ dày nếu có bị đau
Đau từ nơi Vị hoặc là do Can
Có khi Tỳ bị hư hàn …?
Hãy tìm gốc bệnh rõ ràng lập phương
Còn bệnh Di tinh cũng thường
Gây ra từ Thận – Đâu luôn thế này
Do Tâm, do Tỳ cũng hay
Gây ra chứng ấy giải bày sao đây?
Chữa “bản” – thượng sách đường này
Phải luôn ghi nhớ lời Thầy dạy cho
Hẳn rằng: Cấp thì phải lo
Chữa “tiêu” cứu mạng lần dò “bản” sau
Mấy lời nhắc nhở cùng nhau
CÂY ĐÔNG Y ấy nhiệm mầu lắm thay.
                                                                                    Tác gi Lương y Thanh Tuấn  Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét